Nhiệt điện Hải Phòng: Thắng lớn trên thị trường điện, lợi nhuận đạt 95% kế hoạch cả năm

Ngày cập nhật: 05/08/2022
Nhiệt điện Hải Phòng đã thắng lớn trên thị trường điện khi mà lợi nhuận 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp đạt 95% kế hoạch cả năm 2022.

Mặc dù sản lượng điện trong 6 tháng đầu năm không đạt kế hoạch đề ra nhưng nhờ làm công tác thị trường tốt, lợi nhuận của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã đạt 567 tỷ đồng, tương đương với 95% kế hoạch cả năm 2022.

Trong năm 2022, Nhiệt điện Hải Phòng đặt kế hoạch doanh thu 10.574,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 597 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 567 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm doanh thu sản xuất điện của Công ty đạt 5.218 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm 2022, chi phí sản xuất điện là 4.651 tỷ đồng bằng 47% kế hoạch cả năm, lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 567 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch năm.

Mặc dù sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch, tuy nhiên do sản lượng Qc giao cao, thị trường điện đang trong giai đoạn mùa khô, các tổ máy của Công ty vận hành ổn định, cùng với đó là công tác chào giá thị trường được thực hiện tốt, dẫn đến giá chào trên thị trường cao là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch 6 tháng và đạt 95% kế hoạch năm.

Ông Dương Sơn Bá-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cho biết: “So với cùng kỳ của năm 2021, hệ số sinh lời của doanh thu đạt 10,34% tăng hơn 2,7 lần, hệ số sinh lời của tài sản (ROA) tăng gần 3,5 lần và hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu tăng cũng gấp 3 lần. Kết quả này cho thấy tình hình tài chính của Công ty tiếp tục ổn định, độ an toàn tài chính được đảm bảo”.

Nhiệt điện Hải Phòng: Thắng lớn trên thị trường điện, lợi nhuận đạt 95% kế hoạch cả năm

Thắng lớn trên thị trường điện, 6 tháng đầu năm lợi nhuận của công ty đạt 95% kế hoạch năm

Đặc biệt, khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty đã được cải thiện khi mà chỉ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tăng từ 1,48 lên 1,99; khả năng thanh toán nhanh từ 1,22 lên 1,75, khả năng thanh toán nhanh 0,026 lên 0,36.

Sự chủ động về tài chính của công ty còn được thể hiện thông qua các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tài sản. Cụ thể, chỉ tiêu nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 39,4% xuống 31% do số dư các khoản nợ vạy giảm dần; Chỉ tiêu nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,65 lần xuống 0,45 lần.

Cùng với đó là các chỉ tiêu về lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn so với cùng kỳ đã tăng cao khi mà chỉ tiêu hệ số sinh lợi của doanh thu tăng từ 3,8% lên 10,34%; hệ số sinh lợi tài sản từ 1,68% lên 5,84%; hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu tăng từ 2,75% lên 8,32%. Các chỉ tiêu này đều tốt hơn so với cùng kỳ do lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn cùng kỳ 360,8 tỷ đồng.

Xác định những tháng cuối năm sẽ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty sẽ gặp không ít khó khăn khi mà sản lượng giao mới thấp hơn so với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó giá than, dầu tăng cao, công ty đã tạm thời lập lại kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm dựa theo sản lượng mà Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia giao và gía than, dầu mới.

Cũng theo ông Dương Sơn Bá, do sản lượng giao mới của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thấp hơn so với sản lượng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và do giá than bình quân tăng khoảng 544.000 đ/tấn, giá dầu tăng 3,5 triệu đ/tấn so với giá lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Do đó chi phí biến đổi tăng cao (ước tính 1.443 đ/kWh) dẫn đến Công ty không còn lợi nhuận từ thị trường khi phát vượt Qc nếu tính theo giá thị trường bình quân khi lập kế hoạch là 1.436 đ/kWh. “Trường hợp giá thị trường thấp, việc phát thấp hơn sản lượng Qc có thể mang lại thêm lợi nhuận từ thị trường”, ông Bá cho biết.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp đã tăng 11,7% so với đầu năm lên 9.723,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 5.067,5 tỷ đồng, chiếm 52,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.045,6 tỷ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

congthuong.vn

Link Liên kết