Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Ngày cập nhật: 15/07/2022
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao và ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty trong 6 tháng đầu năm năm 2022

 - Chiều ngày 14/7, Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì Hội nghị; đồng chí Dương Sơn Bá, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và hơn 100 đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị đồng chí Dương Sơn Bá, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng: tổ chức điểm cầu dự các Hội nghị trực tuyến cán bộ thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định, kế hoạch, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/BCT ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện kiện toàn các chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022; tổ chức các Hội nghị lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030; thực hiện các quy trình bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; thống nhất phê duyệt quy hoạch nguồn cán bộ Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027; cử đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ quản lý trong diện quy hoạch đảm bảo đội ngũ cán bộ kế cận vừa có năng lực lãnh đạo quản lý, vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, uy tín; chỉ đạo chuyên môn phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công ty (17/9/2002 – 17/9/2022).

Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022:

Một là: Chỉ đạo các chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; chỉ đạo tổ chức Công đoàn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hai là: Lãnh đạo, chỉ đạo ban điều hành xây dựng các giải pháp quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua trên các lĩnh vực sản xuất điện, sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, chuyển đổi số,…

Ba là: Tiếp tục quán triệt, học tập nội dung các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn; kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công ty.

Bốn là: Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên: thực hiện quy trình kết nạp đảng viên mới đợt 2 năm 2022; cử đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; thực hiện quy trình chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, cử đi học lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng cho các quần chúng ưu tú; cử cán bộ quản lý trong diện quy hoạch học lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 19 năm 2022.

Năm là: Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy theo kế hoạch đã xây dựng.

Sáu là: Kiện toàn tổ chức, nhân sự một số chi bộ theo hướng đảm bảo tính chuyên môn, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung.

Bẩy là: Thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn. Phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2022; phấn đấu 20% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 95% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tám là: Chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/BCT ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị.

Chín là: Triển khai tốt công tác an sinh xã hội; đảm bảo chế độ chính sách tốt cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Với tinh thần xây dựng, đại diện các chi bộ tham dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến tham luận, đề xuất bổ sung một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao và ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty trong 6 tháng đầu năm năm 2022. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn: tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hải Phòng và tại Công ty diễn biến phức tạp, số ca tăng cao, tỷ lệ bị nhiễm tại Công ty đã chiếm 50%, có một số vị trí sản xuất không còn người trực; xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraina làm cho chi phí than tăng lên rất cao, tỷ giá VNĐ/USD cũng tăng, ảnh hưởng đến cung cấp than cũng như giá thành sản xuất điện; cạnh tranh giữa các loại hình sản xuất điện tiếp tục không thuận lợi cho các nhà máy nhiệt điện đốt than; Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thích ứng an toàn, linh hoạt vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí đề nghị cấp ủy, Ban lãnh đạo Công ty, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ, các đồng chí đứng đầu các đơn vị, các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoàn thành tốt hoạt động SXKD, công tác xây dựng Đảng; tiếp tục phát động các phong trào thi đua, tổ chức thành công kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty (17/9/2002 – 17/9/2022) tạo không khí thi đua phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào trong CBCNV Công ty.

Dương Thị Định, VPĐU

Link Liên kết