Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng chuẩn bị trả cổ tức 400 tỷ đồng

Ngày cập nhật: 08/07/2022
Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 với số tiền 400 tỷ đồng tương đương với 8% vốn điều lệ.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND- sàn UPCoM) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của 22 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 476.622.725 cổ phần, chiếm 95,3245% tổng số cổ phần biểu quyết.

Năm 2021, không nằm ngoài khó khăn chung của cả nước, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cũng chịu tác động lớn từ Covid-19. Công tác vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị gặp nhiều khó khăn khi phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch vào thời điểm Covid-19 diễn biến căng thẳng.

Bên cạnh đó, các nhà máy điện mặt trời đồng loạt đưa vào vận hành thương mại khiến hệ thống hạn chế huy động các tổ máy nhiệt điện than. Nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 2, các cấp các ngành, cùng sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên.

Nhờ đó, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với sản lượng điện sản xuất 7,32 tỷ kWh điện (đạt 102,29 %). Tổng doanh thu của công ty đạt 9.106,62 tỷ đồng, vượt 1,4% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 455,43 tỷ đồng vượt 227,9%.

Đặc biệt, trong năm 2021, công tác sửa chữa lớn của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã đạt được những thành công đáng ghi nhận khi công tác đại tu hoàn thành vượt tiến độ hơn 05 ngày, công tác trung tu vượt tiến độ 07 ngày. Các tổ máy sau sửa chữa lớn vận hành an toàn, ổn định.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chuẩn bị trả cổ tức 400 tỷ đồng

Công tác đại tu tổ máy đã hoàn thành vượt tiến độ trong năm 2021

Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty - cho biết: Để có được kết quả trên, bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo từ Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đối với lĩnh vực sản xuất, công ty bám sát danh mục công việc được giao, trong đó trọng tâm là đảm bảo nhiên liệu sản xuất, duy trì hệ số đáp ứng của các tổ máy ở trạng thái sẵn sàng cao nhất khi hệ thống điện yêu cầu, rút ngắn công tác đại tu, trung tu các tổ máy nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng sửa chữa, các phần việc liên quan đến hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS), sửa chữa bảo dưỡng tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenance)…

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chuẩn bị trả cổ tức 400 tỷ đồng

Ông Tạ Công Hoan phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Năm 2022 đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng. Trên chặng đường phía trước, công ty vẫn sẽ có những thuận lợi và đối mặt với nhiều khó khăn nhất định. Nhưng bằng sức mạnh nội tại về cơ sở vật chất, tài chính, uy tín và đặc biệt là nguồn nhân lực có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn sẽ giúp Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng thực hiện thắng lợi các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, năm 2022, công ty phấn đấu sản lượng sản xuất hơn 7,5 tỷ kWh điện, tổng doanh thu đạt 10.574.753 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 596,341 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức đạt 10%. Tuy nhiên sản xuất của công ty hiện nay còn nhiều khó khăn, thách thức như giá than cao, cung cấp chưa ổn định; hệ thống điện huy động các tổ máy thấp, giá cả vật tư sản xuất, sửa chữa tăng cao…

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cũng đã bầu Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên và Ban Kiểm soát gồm 05 thành viên (nhiệm kỳ 2022-2027). Trong đó, ông Tạ Công Hoan - Người đại diện phần vốn góp của EVNGENCO2 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2022- 2027 tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị công ty.

congthuong.vn

Link Liên kết