Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, công tác công đoàn 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021

Ngày cập nhật: 28/01/2021
Cán bộ, công nhân viên trong Công ty đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu vì mục tiêu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, góp phần hoàn thành toàn diện Kế hoạch SXKD và ĐTXD 5 năm giai đoạn 2016-2020.

 - Chiều ngày 27/01/2021, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, công tác công đoàn năm 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2); đồng chí Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc EVNGENCO 2; ông Nguyễn Đình Hải, Thành viên Hội đồng thành viên EVNGENCO 2; đồng chí Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 2; đồng chí Tạ Công Hoan – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Nguyễn Thường Quang – Tổng Giám đốc; đồng chí Lê Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Lãnh đạo và các đại biểu đại diện người lao động.

Ông Nguyễn Thường Quang - TGĐ Công ty báo cáo kết quả SXKD

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thường Quang - Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được giao tổng sản lượng điện sản xuất 8.150 triệu kWh – mức sản lượng điện cao nhất từ trước đến nay. Năm 2020, tình hình cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của ngành Điện nhìn chung không thuận lợi, có nhiều diễn biến phức tạp khó lường so với kế hoạch đặt ra: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương trên cả nước và trên toàn thế giới; các tháng cuối năm thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai, lũ lụt ở khu vực các tỉnh miền Trung gây thiệt hại rất lớn cho ngành điện và nền kinh tế, làm giảm nhu cầu điện năng. Trong năm, nhiều dự án điện mặt trời được đưa vào khai thác thương mại. Tập thể cán bộ, công nhân viên công ty xác định đây vừa khó khăn thách thức vừa là cơ hội tốt để phấn đấu vượt qua. Công tác quản trị nhân lực, vật lực, tài lực và các yếu tố rủi ro…thường xuyên được quan tâm sâu sát, ngày càng chặt chẽ, bài bản và hiệu quả hơn. Cán bộ, công nhân viên trong Công ty đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu vì mục tiêu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, góp phần hoàn thành toàn diện Kế hoạch SXKD và ĐTXD 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt

Nội dung

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Đánh giá (%)

1

Sản lượng điện sản xuất

triệu kWh

8.150,00

7.265,15

89,1

2

Sản lượng điện thương phẩm

triệu kWh

7.422,20

6.609,81

89,1

3

Sản lượng điện Qc

triệu kWh

5.995,59

5.961,97

99,4

4

Tổng Doanh thu

tỷ đồng

11.243

10.899

96,9

5

Tổng Chi phí

tỷ đồng

10.302

9.352

90,8

6

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

942

1.547

164,2

Ghi chú: Các số liệu nêu trên là số liệu trước kiểm toán. Doanh thu và chi phí chưa bao gồm Chênh lệch tỷ giá, chi phí CLTG phát sinh trong năm là 23,6 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2020, căn cứ tình hình thực tế, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2021 như sau:

  • Sản lượng điện sản xuất mùa khô: 3.888 triệu kWh.
  • Sản lượng điện sản xuất cả năm: 7.159 triệu kWh.
  • Doanh thu sản xuất điện: 9.221,4 tỷ đồng.
  • Chi phí sản xuất điện: 9.171 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận đã bao gồm chênh lệch tỷ giá đạt: 50,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 2 tặng Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, Hội nghị được nghe đồng chí Ngô Thị Thu Hiền - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, Công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả và hưởng ứng các sự kiện lớn của đất nước, của ngành Điện và của Công ty. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày càng quan tâm nhiều hơn, động viên, khuyến khích được NLĐ tích cực hơn trong lao động sản xuất. Tuyên truyền giáo dục người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Công đoàn Công ty đã chủ động, tích cực cùng chuyên môn duy trì thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua thúc đẩy sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa công nhân lao động góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thu Hiền – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2021.

Ông Trần Phú Thái - CT HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 2 đánh giá cao những thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2020 và ghi nhận những đóng góp của Công ty trong việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Công ty Phát điện 2. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Công ty cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Ông Tạ Công Hoan - CT HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Tạ Công Hoan - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty yêu cầu tập thể CBCNV Công ty tiếp tục đoàn kết, duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua và nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Một số hình ảnh:

Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phòng HCLĐ

Link Liên kết