Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi và tặng quà chúc Tết CBCNV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Ngày cập nhật: 25/01/2021
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc Công ty và bà Ngô Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động Công đoàn năm 2020.

 - Chiều ngày 22/01/2021 Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam do ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN làm Trưởng đoàn, cùng đi có bà Nguyễn Thị Bích Thao, Trưởng Ban Nữ công - Tuyên giáo; Trần Thị Hiền, Trưởng Ban Tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà CBCNV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc Công ty và bà Ngô Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động Công đoàn năm 2020. Theo đó, năm 2020 mặc dù Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, lũ lụt Miền Trung kéo dài, các nhà máy điện mặt trời đồng loạt đưa vào vận hành thương mại ảnh hưởng lớn đến việc huy động cuả các tổ máy, song tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định như: đại tu Tổ máy số 2 và trung tu Tổ máy số 4 thành công đạt tiến độ và chất lượng sớm hơn so với kế hoạch, công tác vận hành phát điện đảm bảo an toàn liên tục, phát huy hiệu quả kinh tế của cả 4 tổ máy, đáp ứng được yêu cầu sản xuất điện. Công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phát động và tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty: tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời CBCNV có hoàn cảnh khó khăn; cải thiện điều kiện làm việc; triển khai nhân rộng các phong trào trồng vườn hoa, cây cảnh tại các vị trí khu vực Nhà máy; tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức hội nghị biểu dương gia đình lao động tiêu biểu; tổ chức hội nghị tổng kết và biểu dương nữ CBCNV Công ty trong phong trào thi đua « Giỏi việc nước, đảm việc nhà » giai đoạn 2015 – 2020; tổ chức các cuộc thi trên phần mềm Elearning; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo đảm ATVSLĐ.

Ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Bà Ngô Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn

Thay mặt Đoàn công tác, ông Lương Bá Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, kết quả trong công tác chăm lo đời sống CBCNV của Công đoàn cũng như sự quan tâm của Chuyên môn trong việc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí biểu dương những cố gắng, nỗ lực trong hoạt động sản xuất và hoạt động phong trào của toàn thể CBCNV Công ty. Năm 2021 có nhiều khó khăn, thách thức lớn, đồng chí đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống CBCNV, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người lao động thấu hiểu, quyết tâm, đồng hành hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn công tác của CĐĐLVN tặng quà chúc Tết CBCNV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà, chúc Tết CBCNV và Công ty.

Dương Thị Định - VPĐU

Link Liên kết