Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày cập nhật: 18/01/2021
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 - Chiều ngày 14/01/2021 Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí UVBCH Đảng bộ, Ban Lãnh đạo Công ty, các đồng chí Bí thư các chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Dương Sơn Bá, UV BTV Đảng ủy, P.TGĐ trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị nghe đồng chí Dương Sơn Bá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và đồng chí Nguyễn Thường Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm cấp ủy năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thường Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm cấp ủy năm 2020, phương hướng năm 2021

Các Báo cáo đã nêu rõ: năm 2020 mặc dù trải qua nhiều khó khăn song Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động: Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Đảng ủy chỉ đạo chuyên môn hoàn thành và vượt lợi nhuận giao; quan tâm công tác tổ chức - cán bộ; công tác an ninh - quốc phòng được đảm bảo; công tác vệ sinh môi trường được duy trì và thực hiện tốt; thực hiện đại tu tổ máy 2 và trung tu tổ máy 4 thành công; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên và người lao động tiếp tục được nâng lên; công tác an sinh xã hội thực hiện tốt; các phong trào thi đua tiếp tục được phát huy và đạt nhiều thành tích; đội ngũ cán bộ đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng; Về công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chuyên đề học tập năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổ chức thành công đại hội các chi bộ và đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng; lấy ý kiến và tổng hợp các ý kiến đóng góp của CBCNV vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Thủy Nguyên lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị Khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; công tác phát triển đảng viên thực hiện đúng quy trình. Bên cạnh đó, các Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đồng chí Đỗ Ngọc Hinh - Trưởng phòng Kỹ thuật trình bày tham luận

Tại hội nghị đại diện các chi bộ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, Nâng cao công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị.

Đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao và ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các hoạt động đoàn thể năm 2020. Qua đó, đồng chí đề nghị các chi bộ kiểm điểm, quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế năm 2020. Về phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021 sẽ là một năm thực sự khó khăn đối với hoạt động sản xuất của Công ty, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn chưa kết thúc tác động đến kinh tế trong nước dẫn đến tăng trưởng nhu cầu điện thấp, điện mặt trời phát triển mạnh. Các nhà máy nhiệt điện đốt than huy động không cao. Trong khi đó giá điện sau khi trả cơ bản hết nợ đã điều chỉnh giảm ảnh hưởng lớn đến doanh thu. Vì vậy, để thực hiện tốt các kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, đồng chí đề nghị các đồng chí UVBCH Đảng bộ, các đồng chí Trưởng đơn vị, Bí thư các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động phong trào, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người lao động tốt hơn, công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội XIII của Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi hành Điều lệ Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...góp phần thực hiện thắng lợi các mặt công tác năm 2021.

Nhân dịp Hội nghị, Đảng ủy đã biểu dương và trao tặng Giấy khen đạt danh hiệu đảng viên “Đủ tư các hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 cho 06 đồng chí đảng viên các chi bộ.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 Dương Thị Định, VPĐU

Link Liên kết