Công ty Cổ Phần Nhiệt điện Hải Phòng hoàn thành công tác đại tu tổ máy năm 2020

Ngày cập nhật: 24/12/2020
Công tác đại tu hoàn thành vượt tiến độ 01 ngày, các thiết bị tổ máy S2 sau đại tu vận hành ổn định, các hạng mục chính đã bàn giao đưa vào sử dụng sau đại tu.

 - Năm 2020 dịch bệnh Covid19 bùng phát trên toàn thế giới, kế hoạch sửa chữa lớn (SCL) năm 2020 của Công ty gặp nhiều rủi ro trong công tác chuẩn bị vật tư, huy động chuyên gia nước ngoài cũng như nhân lực trong nước tập trung tại công trường.

Ngay từ đầu năm 2020, nhận định tình hình diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid 19, Công ty đã chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu; thường xuyên trao đổi, đôn đốc các Nhà thầu bám sát tiến độ, tìm mọi giải pháp để cung ứng vật tư theo đúng hợp đồng; các hợp đồng có chuyên gia nước ngoài Công ty đã yêu cầu các Nhà thầu liên hệ các kênh ngoại giao để thực hiện cho phép chuyên gia nhập cảnh; Đối với các Nhà thầu trong nước phải xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực để tuân thủ đúng quy định của địa phương sở tại.

 

Tuabin tổ máy số 2

Công tác chỉ đạo điều hành, Ban lãnh đạo đã đề ra các chủ trương cụ thể, dự phòng các tình huống xấu nhất và giao các phòng ban chức năng xây dựng kế hoạch ứng phó. Công ty chủ động tìm kiếm, lựa chọn các Nhà thầu có năng lực tốt, có kinh nghiệm, tiềm lực để đảm bảo khả năng cấp hàng hóa; xây dựng các phương án kỹ thuật, công tác kiểm tra, mở máy, nghiệm thu, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng sửa chữa, tiến độ, vật tư sử dụng, thay thế phù hợp khả năng cung ứng.

Công tác chuẩn bị vật tư, nhân công được phân chia thành 49 gói thầu trong đó 24 gói thầu vật tư thiết bị, 25 gói thầu nhân công và đã được tổ chức lựa chọn thành công, các nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa, nhân lực đúng yêu cầu của hợp đồng.

Ngày 1/8/2020, tổ máy số 2 được tách khỏi vận hành, thực hiện Đại tu theo đúng kế hoạch A0 phê duyệt. Trong suốt quá trình triển khai, các gói thầu đều gặp khó khăn vướng mắc về vật tư, về nhân sự do sự diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, việc trung chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không đều bị phong tỏa, chuyên gia nước ngoài phải tuân thủ thời gian cách ly theo quy định.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Công ty cũng như sự ủng hộ của Tổng Công ty Phát điện 2 và sự phối hợp tốt của các Nhà thầu, công tác đại tu 2020 của Công ty đã thành công vượt tiến độ và kế hoạch, góp phần đưa tổ máy vào khai thác đem lại lợi ích về kinh tế, an ninh năng lượng cho hệ thống điện Quốc gia. Công tác đại tu hoàn thành vượt tiến độ 01 ngày, các thiết bị tổ máy số 2 sau đại tu vận hành ổn định, các hạng mục chính đã bàn giao đưa vào sử dụng sau đại tu.

Tống Hồng Tuân – PP. Kỹ thuật

Link Liên kết