Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức diễn tập tình huống ứng phó sự cố hóa chất

Ngày cập nhật: 29/11/2019
Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm diễn tập, ông Vũ Xuân Dũng – Phó Tổng Giám đốc đã ghi nhận sự cố gắng của tất cả các lực lượng và đơn vị trong Công ty đã phối hợp tốt để hoàn thành buổi diễn tập về cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch và đáp ứng được yêu cầu đã đề ra

 - Thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 6246/QĐ-BCT ngày 22/6/2015, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã tổ chức diễn tập tình huống ứng phó sự cố hóa chất vào ngày 26/11/2019. Đây là năm thứ 5 liên tiếp kể từ khi được phê duyệt Kế hoạch, Công ty tổ chức diễn tập tình huống sự cố hóa chất ở mức cấp 2, là trường hợp sự cố hóa chất gây nên những nguy hiểm nhất định đối với sức khỏe, tài sản và môi trường và cần huy động lực lượng ứng cứu sự cố toàn Công ty để ứng phó.

Lực lượng ứng phó sự cố hóa chất Công ty tham gia diễn tập

Theo tình huống giả định, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 26/11/2019, tại khu khử khoáng – Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng I xảy ra sự cố bục đường ống xả đáy bể dự trữ axit HCl số 2 phía trước 02 van cách ly DN50, axit bị rò rỉ với lưu lượng phun khoảng 1,5 lít/giây ở vị trí nối ống nhựa DN50 với mặt bích phía trên (trong đó téc 1 đã dùng hết đang chờ nhập, téc 2 chứa HCl có khoảng 10 tấn HCl 30% phục vụ sản xuất), khói hơi axit HCl bao trùm cả khu vực định lượng hóa chất khử khoáng và có nguy cơ lan rộng sang khu vực xung quanh. Khi phát hiện sự cố, lực lượng ứng phó sự cố tại chỗ của Phân xưởng Vận hành 1 đã thực hiện ngay công tác ứng phó ban đầu. Trưởng ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất sau khi nắm tình hình thực tế đã huy động ngay lực lượng ứng phó sự cố hóa chất Công ty và Đội PCCC chuyên ngành, đội y tế tới hiện trường tổ chức ứng phó theo Kế hoạch đã duyệt. Nhờ chỉ đạo kịp thời, sự cố dần được khống chế, mức độ ô nhiễm được kiểm soát, không để phát tán ra bên ngoài.

Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm diễn tập, ông Vũ Xuân Dũng – Phó Tổng Giám đốc đã ghi nhận sự cố gắng của tất cả các lực lượng và đơn vị trong Công ty đã phối hợp tốt để hoàn thành buổi diễn tập về cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch và đáp ứng được yêu cầu đã đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình diễn tập có một số bước thực hiện còn sai sót và chưa được linh hoạt, các đơn vị cần rút kinh nghiệm để hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt khi tình huống sự cố thực tế xảy ra. /.

Cao Bắc Ninh – Phó phòng An toàn Môi trường

Link Liên kết