Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày cập nhật: 13/06/2019
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viển, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 tại Đảng bộ Công ty

 - Thực hiện công văn số 1558-CV/HU ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy và công văn số 37-CV/ĐUNĐHP ngày 17/4/2019 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, chiều 07/6/2019 Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng bộ, CTHĐQT Công ty chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Viển, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Thủy Nguyên; các đồng chí trong Ban Chấp hành; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng viên tham dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị, Đồng chí Bí thư đã trình bày báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được và nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ ngày càng được đổi mới, sáng tạo và trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty. Các chi bộ gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể, phát huy vai trò nêu gương góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’ trong cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 được Đảng ủy, chi ủy quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể và từng đối tượng, trong đó việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động. Báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 như: công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, việc triển khai học tập tại các chi bộ còn chậm, việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên tuyền những điển hình tiên tiến chưa có.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, nêu bật những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị 05. Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc trong việc triển khai học tập Chỉ thị 05, trong đó nhấn mạnh đến công tác cán bộ và vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy Công ty biểu dương các cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viển, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 tại Đảng bộ Công ty. Đồng thời đồng chí đề nghị Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung cụ thể trong thời gian tới: Tiếp tục tổ chức nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác, trong đó chú trọng tuyên truyền nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là NQTW 4 khóa XII góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ góp phần chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, đảng viên và người lao động, khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức phô trương. Đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu theo tinh thần của Quy định số 08 của BCH TW. Xây dựng các mô hình hay, những chuẩn mực để thực hiện đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ đánh giá. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thông tin hai chiều, định kỳ tổ chức giao ban sơ kết, tổng kết, phát hiện, biểu dương, nhân rộng phương pháp, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị, phê bình uốn nắn những nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cơ hội. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 56 nội dung trong Quyết định số 791, ngày15/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên về quy định những nội dung cụ thể để thực hiện chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng bộ tiếp thu ý kiến và đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu để thực hiện tốt Chỉ thị 05 theo các nội dung Báo cáo đề ra và  theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Nhân dịp này, Huyện ủy Thủy Nguyên biểu dương 01 tập thể, Đảng ủy Công ty biểu dương 01 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dương Thị Định, VPĐU

Link Liên kết